Zaagwerken Roularta

Bij Roularta in Roeselare dienden 2 machinefunderingen afgebroken te worden. Bij de bovengrondse constructie werden de betonplaat, balken en kolommen via wandzaag in stukken gezaagd en uitgehaald in nauwe samenwerking met de hoofdaannemer. Aangezien de andere fundering een massieve blok betrof van 5,5 x 6 meter, 1,5 meter hoog, gebeurden de zaagwerken hier met kabelzaagtechniek.