Speciale technieken

Splijten van beton

Door middel van splijten kunnen grote oppervlaktes opgebroken worden op een gecontroleerde, snelle en economische manier. Voordeel ten opzichte van de meeste traditionele uitbraakmethodes is dat het splijten geluidsarm en trillingvrij gebeurt, zodat eventuele schade aan omgeving vermeden wordt. De breuklijnen worden op voorhand bepaald door gaten te boren, waarin de kop van de splijtmachine geplaatst wordt. Zo is er ook steeds controle over de grootte van de opgebroken stukken, en de richting van de breuk. Hoewel de machine gemakkelijk te manipuleren is en weinig plaats inneemt, levert deze toch een splijtkracht tot 600 ton.

Hydraulisch knijpen

Deze techniek bestaat erin betonnen constructies tot een dikte van maximum 30 cm te verbrijzelen met behulp van een hydraulische breektang. Deze aluminium breektang is uitgerust met twee hydraulisch gestuurde drukpunten, met elk een drukkracht van 30 ton. De hydraulische aandrijfgroep heeft een werkdruk tot 750 bar.

Deze werkmethode wordt door ons vooral ingezet in omgevingen waar werken met water uitgesloten is. Het breken gebeurt trillingsvrij, geluidsarm en met een minimum aan stof.

Na het breken kunnen de stukken zo opgeschept worden en afgevoerd.

Warme voegvulling

Deze techniek moet waterinfiltratie onder betonoppervlakten verhinderen.

Na het storten van beton worden zetvoegen gezaagd om het willekeurig scheuren van de vers gestorte beton te voorkomen. Deze zetvoegen worden door ons wat dieper en breder uitgefreesd en zo ontstaat de 'voegkamer'.

Aan deze voegkamer wordt een schuine kant (chanfrein) gefreesd om het uitbrokkelen van de voeg te voorkomen.

Nadien worden de voegen proper gemaakt met behulp van roterende stalen borstels en, indien nodig, voorzien van een voegband.

Als laatste bewerking worden de propere voegen met behulp van een lans gevuld met warme voegvullingsmassa op basis van bitumen en elastomeren.

Vooral in het voegen van nieuwe grote betonoppervlaktes hebben wij ons gespecialiseerd.