Betonvloer bewerking

Zabo heeft zich de laatste jaren sterk gespecialiseerd in behandelen van betonvloeren, wanneer deze niet (meer) voldoen aan bepaalde verwachtingen qua eigenschappen of uitzicht. Met behulp van uitgebreide technieken en een ruime expertise, bieden wij bij elke situatie of probleem de juiste aanpak. Hierbij houden wij steeds rekening met de wensen en het budget van de klant.

Kogelstralen

Deze techniek bestaat uit 2 delen: enerzijds de elektrisch aangedreven machine zelf die metalen bolletjes met een hoge snelheid tegen de betonoppervlakte projecteert en anderzijds een krachtige afzuiginstallatie die het vrijgekomen stof tijdens het stralen onmiddellijk afzuigt.

Wij stralen onder meer betonvloeren, wegen, bruggen en parkeerdekken.

Wanneer kogelstralen?

 • voor het antislip maken van uw bedrijfsvloeren.
 • als voorbereiding van verschillende vloerbewerkingen zoals het plaatsen van epoxyvloeren, coatings enz....
 • verwijderen van verouderde coatings, cementsluier enz....

Voordelen:

 • snelheid van uitvoering: tot 3.000 m²/machine/dag.
 • stofvrij procedé met een minimum aan geluidshinder.

Nadelen:

 • de te stralen oppervlakte moet perfect droog zijn, dit is een absolute voorwaarde.
 • de verschillende straalbanen zijn onvermijdelijk lichtjes zichtbaar.

Frezen met hardmetaal

Wij beschikken over verschillende machines aangedreven door zowel dieselmotoren als elektromotoren.

Onze lichtere machines worden vooral aangewend om oppervlaktes op te ruwen of eventuele lichte niveauverschillen weg te werken. Hierbij slaan metalen lamellen, elk voorzien van segmentjes van gehard metaal, door een roterende beweging tegen de betonvloer waardoor betonstukjes worden los gehakt. Het zo vrijgekomen stof wordt, indien nodig, onmiddellijk weggezogen.

Onze zwaardere machines (5 ton) stellen ons in staat om beton weg te frezen tot een diepte van 10 cm.

Deze machine drijft een freestrommel aan uitgerust, naargelang de gewenste freesbreedte, met verschillende geharde metalen beitels. De freestrommel is watergekoeld waardoor het stof die vrijkomt tot een minimum wordt herleid. Het freespuin kan eenvoudig worden opgeschept en afgevoerd.

Met deze machine kunnen we in beton in 1 werkdag tot 200 lopende meter sleuf frezen met een breedte van 35 cm en een diepte van 6 cm.

Wanneer frezen met hardmetaal?

 • Voor het ruw zetten van uw vloer als antislip of als voorbereiding voor een nieuwe laag.
 • Voor het verwijderen van epoxy, lijmresten enz....
 • Voor het wegfrezen van grote niveauverschillen op uw betonvloer of chape.
 • Voor het frezen van sleuven voor bekabeling, leidingen, afwatering enz....

Voordelen

 • Het oppervlak wordt echt ruw gezet.
 • Er kunnen grote niveauverschillen weggewerkt worden.
 • Minimale geluidshinder.
 • Minimale stofhinder.

Nadelen

 • Er mogen zich geen metalen voorwerpen in de freeszone bevinden omwille van eventuele schade aan de freestrommels.
 • Lichte trillingen gedurende de freeswerken.
 • Soms een te ruwe afwerking voor bepaalde toepassingen.

Frezen met diamant

Deze techniek laat ons toe om met behulp van diamantzaagbladen niveauverschillen tot 20 mm op uw betonvloer weg te frezen. Deze door een dieselmotor aangedreven freesmachine, drijft met behulp van een hydraulische motor een as aan waarop maximaal 230 diamantzaagbladen tegen elkaar kunnen gemonteerd worden.

De freesbreedte wordt dus bepaald door het aantal diamantzaagbladen welke op de freestrommel gemonteerd zijn. Zo kunnen wij in één freesbeweging een maximale freesbreedte van 60 cm bereiken.

Daar de freeswerken watergekoeld worden uitgevoerd kan de machine ook uitgerust worden met een water afzuiginstallatie.

Wanneer frezen met diamant?

 • Als de freesnauwkeurigheid een belangrijke rol speelt. Bij deze freesmethode kan de diepte-instelling per mm worden ingesteld.
 • Als een vlakke afwerking gewenst is.

Voordelen

 • De freeswerken gebeuren absoluut stofvrij.
 • Hoog rendement: tot 200 m² vlakfrezen in 1 werkdag.
 • Daar we met diamantzaagbladen werken is de uitvoering volledig trillingsvrij.

Nadelen

 • Er mogen zich geen metalen voorwerpen in de freeszone bevinden omwille van eventueel schade of ongelijkmatige slijtage aan de diamantzaagbladen.
 • Er dient steeds met water gewerkt te worden.
 • Kostprijs/m².

Schuren

Met behulp van diamantsegmenten van verschillende korrelgrootte kunnen we enkele mm van uw betonvloer af te schuren.

Deze diamantsegmenten worden gemonteerd op 4 kleine plateaus, die zelf gemonteerd zijn op 1 grote plateau.

De grote en kleine plateaus draaien tijdens het schuren in tegengestelde richting. Hierdoor wordt de betonvloer egaal geschuurd door middel van een planetaire beweging

De schuurwerken worden meestal droog uitgevoerd. Daarom is aan de schuurmachine een krachtige stofzuiginstallatie gekoppeld om het tijdens de werken vrijkomend stof onmiddellijk af te zuigen.

Onze machines zijn hoofdzakelijk elektrisch aangedreven waardoor ze in verschillende sectoren kunnen worden ingezet. Deze techniek kan ook worden toegepast op asfaltverharding om deze bijvoorbeeld anti-slip te maken.

Wanneer schuren met diamant?

 • Voor het wegwerken van minimale niveauverschillen op uw vloer.
 • Voor het wegwerken van hardnekkige sporen van rubberbanden.
 • Voor het wegwerken van regensporen ontstaan tijdens het storten van uw betonvloer.
 • Voor het antislip maken van uw beton/asfaltvloer.
 • Voor het opfrissen van uw oude betonvloer.
 • Voor het verwijderen van epoxy, coatings, lijmresten enz.

Voordelen

 • Droge werkmethode met onmiddellijke stofafzuiging.
 • Snelle werkmethode met minimale geluidshinder en hinder op de werkvloer.
 • Door deze schuurtechniek bekomen we steeds een egaal oppervlakte

Nadelen

Er mogen zich geen metalen voorwerpen in de freeszone bevinden omwille van eventuele schade aan de schuurplateaus en/of diamantsegmenten.

Boucharderen (opruwen van beton)

Boucharderen is het opruwen van een betonoppervlakte door middel van lamellen in hardmetaal. Bij boucharderen wordt de bovenste laag afgehaald, terwijl de vloer gelijkmatig opgeruwd wordt. Hierdoor wordt een betere aanhechting bekomen bij de eindafwerking van de vloer, wanneer er bijvoorbeeld nog een nieuw stuk beton wordt aangestort. Boucharderen kan ook ingezet worden om een bepaald uitzicht te creëren, of om kleine niveauverschillen weg te werken.

Polijsten

Deze techniek wordt uitgevoerd met dezelfde machines als bij het schuren van betonvloeren.

Het verschil bestaat hierin dat bij Superfloor® of ook Hiperfloor® genoemd de schuurwerken veel intensiever zijn en de aanwending van de juiste diamantsegmenten en korrelgroottes doorslaggevend zijn voor het beoogde resultaat.

Daar de toplaag afgeschuurd wordt, komen de in uw beton gebruikte toeslagstoffen of granulaten zoals kalksteen of kiezels, bloot te liggen. Deze sterkere laag wordt dan, naargelang de gewenste afwerking, in verschillende stappen opgeschuurd en gepolijst.

Wanneer Superfloor® of Hiperfloor®:

 • De ideale oplossing voor het renoveren van uw oude betonvloer. Door dit procedé word uw betonvloer sterker en duurzamer dan ooit van tevoren. We durven zelfs stellen dat uw betonvloer hierdoor een eindeloze levensduur bereikt terwijl dit niet kan gezegd worden van bv. een laag epoxy of coating.
 • Ook bij het storten van nieuwe betonvloeren kan deze techniek toegepast worden. Door het vrijschuren van de toeslagstoffen in het beton en deze naderhand op te polijsten krijgen we een granito glanseffect. Deze techniek is een zeer mooi alternatief voor natuursteen - of parketvloeren.
 • Om een halt toe te roepen aan hardnekkige sporen van rubberbanden.
 • Om een halt toe te roepen aan het continue ’stoffen’ van uw betonvloer.
 • Door tijdens één van de schuurstappen een chemische curing op de betonoppervlakte te spuiten en deze naderhand terug op te schuren worden de ‘poriën’ van de betonstructuur gedicht. De betonstructuur wordt hierdoor ook sterker en harder.

Voordelen Superfloor ®of Hiperfloor®

 • De werken kunnen uitgevoerd worden met minimale geluidshinder en hinder op de werkvloer. Uw normale dagtaken kunnen ongehinderd verder uitgevoerd worden.
 • Ondanks de ‘gladde’ indruk die Superfloor® of Hiperfloor® heeft, mogen we stellen dat deze vloer niet gladder is dan een traditioneel gepolierde beton, ook wanneer deze nat is. Integendeel, Superfloor® of Hiperfloor® komt tot stand door een opeenvolging van verschillende schuur- en polijstbewerkingen, dat op zich inhoudt dat uw vloer vol krasjes zit welke weliswaar enkel zichtbaar zijn onder een microscoop.
 • Eenvoudig en milieuvriendelijk onderhoud van uw vloer. Er zijn geen chemische zepen of polijstmiddelen nodig, enkel water. Met behulp van speciaal ontwikkelde schrobsponsen die op de meeste kuismachines passen en zuiver water, is het werk zo geklaard. Indien u dit wenst, kunnen wij U hiervoor een onderhoudscontract aanbieden.
 • Door het glanzend karakter van Superfloor® of Hiperfloor® wordt het licht een stuk weerkaatst. Hierdoor zijn minder verlichtingstoestellen nodig is om uw oppervlakte te verlichten. Wat resulteert in een daling van uw energieverbruik en dus ook van uw energiefactuur.
 • Daar we de toplaag van uw betonvloer wegschuren worden ook kleine niveauverschillen op uw beton weggewerkt. Hierdoor wordt uw betonvloer vlakker wat ten goede komt in sectoren met veel heftruckverkeer. Ook trillingen worden drastisch verminderd.

Nadelen:

 • Er mogen zich geen metalen voorwerpen in de schuurzone bevinden omwille van eventuele schade aan de schuurplateaus en/of diamantsegmenten.
 • Doordat we de toplaag wegschuren komen de toeslagstoffen of granulaten vrij. Dit impliceert dus ook dat eventuele concentraties of ongelijkmatige verdelingen van deze toeslagstoffen of granulaten zichtbaar worden en daardoor soms een ongelijkmatig beeld kunnen vertonen in de massa.

Impregneren

Door de poreuze structuur van beton, is deze continu vatbaar voor indringing en opname van vuil en vloeistoffen zoals olie en vetten. Impregneren is hierbij een belangrijke aanvulling om de duurzaamheid van een betonvloer te verbeteren. Het impregneren werkt in op de poriën, waardoor de dichtheid van de beton zal vergroten, en de indringing van vloeistoffen wordt tegengegaan, alsook het vrijkomen van stof. Na het impregneren blijven betonvloeren jarenlang in topconditie. Zabo werkt uitsluitend met kwalitatieve, zorgvuldig geselecteerde impregnatie-vloeistoffen.

Groeven

Deze techniek wordt vooral aangewend bij landbouwbedrijven om betonnen stalroosters en/of betonoppervlaktes antislip te maken voor de dieren.

Betonnen stalroosters worden gegroefd met behulp van diamantzaagbladen die elk een met tussenafstand van 3 mm op een as worden gemonteerd. De zaagbladen hebben een zaagbreedte van 3 mm en de zaagdiepte bedraagt 1 à 2 mm.

Gestorte betonoppervlaktes worden gegroefd met een lamellenfrees voorzien van segmenten van gehard metaal. De groeven hebben een breedte van 20 mm met een tussenafstand van 50 mm. De freesdiepte bedraagt ± 5 mm.