Hôpital Civil De Charleroi

In Charleroi wordt momenteel het oude ziekenhuis afgebroken. De afbraak kon enkel verdergezet worden wanneer alle ingestorte asbestbuizen in de betonbalken op voorhand waren verwijderd.

Zabo kreeg de opdracht om meer dan 800 buizen uit te boren met diameter 200 mm. Een serieuze klus, die meer dan een maand in beslag nam. Zabo hield tijdens de werken steeds de focus op alle nodige veiligheidsmaatregelen.