Boorwerken Albert II-dok Zeebrugge

In Zeebrugge diende ter hoogte van APM Terminals, 110 gaten diameter 200 mm geboord te worden in functie van trekankers. Deze boringen gebeurden onder een hoek van 45°, op een diepte van 2,35 meter. Geen evidentie, want telkens dienden per gat tot 8 wapeningstaven van 40 mm doorboord te worden.