Automatisch boren van deuvels in Obourg

In Obourg boorde Zabo zo'n 800 gaten diameter 20 mm voor het plaatsen van deuvels, in functie van de aanstorting van nieuwe wegenis. Het grootste deel van de boringen werd trillingsvrij uitgevoerd met diamantboren. Nadien zorgden wij voor de verlijming en de plaatsing van het wapeningsstaal.